تورهای گرجستان

* دو سوم از مساحت این کشور را کوهستان ها تشکیل داده اند.

* اولین نژاد انسان نما در اروپا در گرجستان کشف شده است.

* یکی از 14 زبان دارای سیستم الفا و خطا در جهان، زبان گرجی می باشد.

* در میان کشورهای اروپا، گرجستان با داشتن 12 اقلیم متفاوت، 42 منطقه زیست گاهی، متنوع ترین اقلیم را به خود اختصاص داده است.

* گرجستان بیش از 15 رقص محلی را در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسانده است.

* در لیست 16 شهر قدیمی اروپا، نام شهرهای کوتایسی و موتسختا نیز مشاهده می شود.

مقاصد گردشگری:

کلیسای صخره ای، پارک ریخه، پل صلح، شهر قدیمی تفلیس، تله کابین تفلیس، دژ ناریکالا، کلیسای جامع تثلیث، دریاچه لاک پشت، میدان پیازا، سوانتی، مجسمه علی و نینو و ... .