ازبکستان

دیدار از سمرقند و بخارا و خوارزم


راهنمای سفر ازبکستان

کشور ازبکستان یکی از توریستی ترین مقاصد گردشگری می باشد که شکل و بافت قدیمی خود را حفظ کرده و پر از مساجد و زیارتگاه های متفاوت است.

ازبکستان کشوری صلح طلب با ویژگی های فرهنگی بسیار است که از تاریخ و تمدنی غنی و پربار بهره مند می باشد.

پایتخت: تاشکند

زبان رسمی: ازبکی

دین رسمی: اسلام

ساعت محلی: یک ساعت و نیم جلوتر از ایران

پول رایج: سم

شهرهای مهم گردشگری: خیوه، تاشکند، بخارا، سمرقند

 

آب و هوای ازبکستان

شرایط آب وهوایی ازبکستان سخت و بی رحم است. روزها به شدت گرم و شب ها بسیار سرد می باشد. زمستان ها هوا چندان سرد نبوده و بهار با بارندگی های دائمی و رگبار همراه است.

بهترین زمان سفر به ازبکستان بین ماه های مه تا سپتامبر می باشد.