مسجد دو محراب تفلیس گرجستان

از دیرباز تاکنون جوامع مختلف گرجستان بر این باور بوده اند که اقوام، عقاید و ادیان گوناگون به خوبی می توانند در کنار هم زندگی کنند. مسجد دومحراب که یکی از جاذبه های برجسته گرجستان و تفلیس به شمار می آید، بیان کننده این عقیده است. این مسجد با داشتن دو محراب – که بنا بر روایات یکی از محراب ها برای سنی ها و دیگری برای شیعیان است – شرایط نماز خواندن شیعیان و سنی ها را در کنار هم فراهم کرده است. همچنین روایات کمرنگ تر دیگری در مورد این مسجد وجود دارد که بیان می کنند بعد از تخریب این مسجد در زمان حمله بی دین ها، مسجد دیگری در این مکان بنا شده و محراب دوم یادگاری از مسجد قبلی است.

از نقطه نظر کاربران درباره مسجد دو محراب تفلیس گرجستان
نام شما