رودخانه متکواری تفلیس گرجستان

رودخانه متکواری، بزرگترین رود گرجستان، با طول 1364 متر و حوزه آبگیر 188 کیلومتر است که از زمین سه کشور ترکیه، گرجستان و آذربایجان می گذرد. این رود در طول مسیر خود از میان دره های کوچک و عمیق می گذرد و ساحل آن در شهر تفلیس قرار گرفته است. متکواری در زبان مگرلیایی به معنای «رودخانه ای که کوه ها را می خورد» و در زبان گرجی به معنای «آب پاک» است که می توان گفت نام آن ریشه در مکانش دارد.

از نقطه نظر کاربران درباره رودخانه متکواری تفلیس گرجستان
نام شما