مجسمه مادر تفلیس گرجستان

کارتوِلیس دِدا یا مجسمه مادرِ یک گرجی- معروف به مجسمه ی مادر- که اشتباها به نام کارتلیس دِدا شناخته می شود اثری تاریخی در تفلیس است که تبدیل به سمبل شهر شده است. این مجسمه در سال 1958 سالی که تفلیس هزار و پانصدمین سالگردش را جشن می گرفت بر فراز تپه سولولاکی بنا شد. مجسمه ساز برجسته الگوییا آماشوکلی پیکره ی زنی را در لباس ملی گرجی به عنوان سمبلی از یک شخصیت ملی گرجی طراحی کرد. این مجسمه برای خوش آمد گویی به کسی که به عنوان دوست به سوی او می آید جام شرابی در دست چپش و برای جنگیدن با آنهایی که به عنوان دشمن به سمت او می آیند شمشیری در دست راستش دارد.

از نقطه نظر کاربران درباره مجسمه مادر تفلیس گرجستان
نام شما