مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای تایلند

کپی تمامی صفحات شناسنامه (هر صفحه در یک برگه A4 )
کپی کارت ملی در یک برگه A4
کپی صفحه اول پاسپورت در یک برگه A4
اصل پرینت مالی با نام - تاریخ اخیر و مهر و امضای بانک مربوطه ( به ازای هر نفر 4 میلیون تومان)
در صورتی که مسافر خودش برای هتل یا پرواز اقدام میکند بلیط و واچرهتل ارسال شود.
اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ پرواز
1 قطعه عکس رنگی زمینه سفید

اخذ ویزای تایلند از طریق سفارت تایلند صورت میگیرد و در دو نوع توریستی و تجاری صادر می شود که به شرح زیر میباشد . 
ویزای توریستی تایلند :  به صورت یکبار ورود و دو بار ورود صادر می شود.ویزای یکبار ورود 3 ماه اعتبار ورود دارد که مسافر از زمان ورود 58 روز میتواند در کشور میزبان اقامت داشته باشد

ویزای 2 بار ورود :  6 ماه اعتبار دارد که مسافر می تواند دو بار ورود کند و در هر بار 58 روز اقامت داشته باشد . 

تور تایلند