مدارک مورد نیاز برای ویزای شینگن اروپا

 

مدارک هویتی

1.     اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار به همراه گذرنامه های قبلی

2.     6 قطعه عکس رنگی برای حداکثر 6 ماه اخیر

3.     اصل و ترجمه شناسنامه

4.     تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

 

مدارک شغلی

1.     اصل و ترجمه ی مدارک شغلی

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی از محل کار، پروانه دامپزشکی، کارت نظام پزشکی
ب) وکلا: پروانه وکالت
ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی یا نامه ازسازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
د) بازنشستگان: ارائه حکم بازنشستگی به همراه آخرین فیش حقوقی
ه) مشاغل غیر دولتی: گواهی اشتغال به کار ازشرکت مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات
ز) معلمان، اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

 

مدارک تحصیلی

1.     اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل دانش آموزان و دانشجویان

2.     اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر

 

مدارک مالی

1.     اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی (حداقل موجودی حساب و گواهی تمکن برای هر نفر 500000000 ریال)

2.     کارکرد سه ماه اخیر حساب های جاری به زبان انگلیسی

3.     اصل و ترجمه ی سند مالکیت