پرسنل ماهبان


دوست دارید بدانید با پرسنل ماهبان بیشتر آشنا شوید؟ اینجا پرسنل لیدرهای ماهبان را به شما معرفی خواهیم کرد. از زبان خود پرسنل با آنها آشنا شوید.


سید مرتضی موسوی

مدیر عامل

02188200205 - 100

فرشاد منشی زاده تهرانی

مدیر تورهای خارجی

02188200205 - 110

اشکان شجری

مدیر عملیات تورهای خارجی

02188200205 - 101

آراز بکائی

مدیر عملیات تورهای داخلی

02188200205 - 107

09053710671

مهدیه خلخالی

کارشناس فروش تورهای خارجی

02188200205 - 102

09382143737

سید صادق توکلی

کارشناس فروش تورهای خارجی

02188200205 - 103

09357602299

هانیه صالحی

رئیس هیئت مدیره

02188200205 - 104

نینا نوری نشاط

کارشناس فروش تورهای داخلی

02188200205 - 108

09391117972

مرضیه فهار

گرافیست

02188200205 - 105

سمانه یوسفی

کارشناس فروش تورهای انفرادی

02188200205 - 106

09357736123

زهرا لطفی

مدیر فنی

02188200205 - 113

سپیده داودپور

حسابدار

02188200205 - 109

محمد شفیعی

مدیر مالی

02188200205 -

یاس پور پاکدل فکر

ادمین سوشال مدیا

02188200205 - 111

امین عجمی

برنامه نویس سایت

02188200205 -