به اتوبوس های VIP مدل 30 صندلی، اتوبوس های تک صندلی می گویند.
- اتوبوس های VIP مدل 30 صندلی موجود در ایران معمولا ساخت کارخانه اسکانیا Scania می باشند.
- مدل های رایج آن ها در اتوبوس اسکانیا، مدل کلاسیک (بیابانی) و مدل مارال است.
- اتوبوس های اسکانیا ساخت کشور سوئد بوده و کارخانه اسکانیا در ایران در جاده امام رضا
و در محدوده شهر سمنان می باشد.
تفاوت اتوبوس 30 صندلی با سایر اتوبوس ها:
- اتاق داخلی اتوبوس VIP صندلی‌های کمتر و راحت‌تر داشته به طوری که در هر ردیف سه صندلی وجود
دارد، یک صندلی در قسمت راست راهرو و دو صندلی در قسمت چپ راهرو تعبیه شده است، در حالی
که در اتوبوس های معمولی در هر ردیف چهار صندلی وجود دارد.
- در اتوبوس 30 صندلی زیرپایی (مبلی که از ابتدای ران تا انتهای ران را در بر می گیرد) وجود ندارد یعنی
صندلی این اتوبوس ها تخت نمی شوند.
- در اتوبوس 30 صندلی قسمت تکیه گاه صندلی، 145 درجه به عقب خم می شود.
- در اتوبوس اسکانیا مدل کلاسیک (بیابانی) تعداد صندلی ها 32 عدد بوده و در سال 1392 تولید آن ها به
اتمام رسیده، در صورتی که اتوبوس اسکانیا مدل مارال تعداد صندلی ها 30 عدد بوده و از سال 1392 به بالا
تولید شده اند.
 

اتوبوس اسکانیا مدل مارال
null


اتوبوس اسکانیا مدل کلاسیک (بیابانی)

null