مدارک مورد نیاز ویزای سوئیس

 1. اصل گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار از تاریخ برگشت از سفر و چهار صفحه خالی.
 2. دو قطعه عکس رنگی /5 4*/5 ،3 سرشانه به بالا ، 70 درصد چهره از رو بهرو ، زمینه سفید، بدون عینک، بدون پییرسینگ،
 3. عکس می بایست متفاوت از عکس پاسپورت و ویزاهای گذشته باشد. و قدیم یتر از 6 ماه نباشد. 
 4. پاسپورتهای قبلی و ویزاهای پنج سال اخیر شنگن، انگلستان، آمریکا، استرالیا و کانادا و غیره
 5. اصل و ترجمه شناسنامه متقاضی از تمام صفحات شناسنامه
 6. فرم تقاضای سفر به زبان فارسی
 7. مدارک شغلی :
  کارمندان بخش دولتی:
  گواهی اشتغال به کار (با ذکر تاریخ استخدام، سمت و میزان حقوق دریافتی) ، حکم کارگزینی، فیش حقوقی سه ماه آخر (ممهوربه مهر شرکت)
  کارمندان بخش خصوصی:
  گواهی اشتغال به کار (با ذکر تاریخ استخدام، سمت و میزان حقوق دریافتی) ، سابقه بیمه، قرارداد کاری، روزنامه رسمی
  شرکت
  مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره:
  روزنامه رسمی، آگهی تاسیس، آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی، لیست بیمه کارکنان
  مشاغل آزاد:
  کارت عضویت اتحادیه، جواز کسب، کارت مباشرت، نامه از اتّحادیه، لیست بیمه کارکنان
  بازنشستگان:
  آخرین حکم بازنشستگی، فیش حقوقی سه ماه آخر
  پزشکان:
 8. کارت عضویت نظام پزشکی، پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، بیمه، لیست بیمه پرسنل (سه ماه آخر)
  دانشجویان و دانش آموزان:
  گواهی اشتغال به تحصیل ممهور به مهر آموزشگاه یا دانشگاه
  وکلا:
  دفترچه وکالت کانون وکلا، پروانه وکالت
  مهندسان:
  کارت نظام مهندسی، پروانه فعالیت، پروانه ساختمان، سابقه بیمه، گواهی اشتغال به کار (با تاریخ استخدام، سمت و میزان حقوق دریافتی)، آخرین فیش حقوقی، آگهی تأسیس شرکت
 9. مدارک مالی:
 10. سند ملکی (الزامی نیست)
  ریز گردش سه ماه حساب لاتین ممهور به مهر بانک و امضاء رئیس شعبه (بدون واریز ناگهانی و روی برگه 4A (به همراه تمکن مالی همان حساب به یورو 
  جهت اخذ پرینت بانکی، حداکثر یک هفته قبل از زمان مصاحبه میبایست اقدام کرد.
  نکات مهم:
  افراد زیر 18 سال که به همراه یکی از والدین سفر میکنند ارائه رضایتنامه محضری با تأییدیه دادگستری و
  امور خارجه، جهت خروج از کشور الزامی است.
  کلیه مدارک می بایست به زبان انگلیسی یا فرانسه یا آلمانی ترجمه شوند.
  حضور افراد زیر 12 سال برای انگشت نگاری الزامی نیست.
 11. ورودی سفارت:
  فرد بالای 12 سال /800/000 44 ریال- فرد 6 الی 12 سال22/400/000: ریال – فرد زیر6 سال : رایگان + هر نفر 35 یورو

تور سوئیس