مبلغ ویزا 60 دلار می باشد که مسافرین در فرودگاه کلمبو می بایست پرداخت کنند