مدارک جهت ویزای قزاقستان

ؤ۱- یک قطعه عکس ۴*۳
۲- اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار از تاریخ خروج مسافر

نکات مهم

- مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی ۴۸ ساعت پس از ورود، در اداره پلیس رجیستر شود.
- در ویزای ۳ ماهه، در هر بار ورود، ۳۰ روز اجازه اقامت امکان پذیر است.
- حضور مسافر در ایران الزامی است.

آدرس كنسولگر سفارت قزاقستان

خیابان دروس – خیابان هدایت پلاک ۴

تلفن : ۹۸۲۱۲۲۵۶۵۳۷۱+

آدرس پست الكترونیک: ‏ iran@mfa.kz

آدرس وب سایت : www.embassypages.com