مدارک جهت اخذ ویزای اندونزی یا ویزای بالی:

  1. پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار 
  2. تمکن مالی حداقل صد میلیون تومان برای هر نفر (بدون تمکن مالی ویزا الکترونیکی می باشد)
  3. دو قطعه عکس 6 در 4
  4. پر کردن فرم های مربوطه
  5. ویزای لیبلی اندونزی نیاز به ارائه گواهی تمکن مالی دارد. اما ویزای اندونزی الکترونیکی بدون نیاز به تمکن مالی می باشد