مدارک لازم برای ویزای توریستی کانادا

 1. اصل + کپی رنگی پاسپورت جدید و قدیمی) کپی رنگی از صفحات اول و تمامی صفحات ویزادار و مهرشده اعم از ممهرهای ورود و خروج
 2. هر نفر 2 قطعه عکس سایز 3نیم در 4نیم 
 3. ترجمه تمام صفحات شناسنامه متقاضیان
 4. ترجمه از گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان مجرد
 5. ترجمه رضایت نامه محضری پدر برای خروج فرزند زیر 18 سال (به همراه مادرش) اگر فرزندی بدون پدر به مسافرت می رود
 6. ترجمه از تمام صفحات اسناد ملکی منگوله دار غیر منگوله دار شامل مبایعه نامه - قرارداد پیش خرید و غیره به نام متقاضی و یا همسر. اصل و کپی اجاره نامه معتبر
 7. گواهی انگلیسی تمکن بانکی با ذکر معادل دلار کانادا حداقل 500 میلیون تومان و ریز گردش سه یا شش ماه اخیر
 8. ترجمه کامل قباله ازدواج برای هر نفر
 9. ترجمه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت آقایان
 10. ترجمه آخرین مدرک تحصیلی
 11. ترجمه به زبان انگلیسی مدارک شناسایی و مدارک دارایی:
  مدارک برای کارمندان دولت و مراکز خصوصی:
 12. ترجمه آخرین فیش حقوق متقاضی سه ماه آخر
 13. ترجمه گواهی کاری که در آن سمت، حقوق و شروع همکاری قید شده باشد.
 14. ترجمه قرارداد کاری با شخص و یا سازمانها و شرکت های خصوصی و یا دولتی بیاورید
 15. ترجمه سابقه بیمه
  مدارک برای صاحبین مشاغل:
 16. ترجمه جواز کسب یا پروانه بهره برداری
 17. ترجمه اساسنامه شرکت و ترجمه روزنامه رسمی شرکت، آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات
 18. ترجمه اظهارنامه ثبت شرکت
 19. ترجمه آخرین لیست بیمه شرکت + برگه پرداخت
 20. ترجمه آخرین برگه مالیاتی شرکت

نکات مهم

 1. حضور مسافرین 14 تا 79 سال جهت انگشت نگاری در مرکز انگشت نگاری الزامی است.

 2. حضور مسافرینی که طی 10 سال گذشته انگشت نگاری انجام داده اند الزامی نمی باشد..

 3. اصل پاسپورت جدید تمامی متقاضیان با حداقل دو سال اعتبار به انضمام کلیه گذرنامه های قبلی مورد نیاز است.

 4. لازم به ذکر است با توجه به نظر سفارت ممکن است مدارک دیگری از مسافر دریافت گردد.