مدارک مور نیاز برای اخذ ویزای بولیوی

  1. پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار و 6 صفحه خالی
  2. 1 قطعه عکس ۳×۴ جدید
  3. فرم ویزا
  4. ترجمه انگلیسی گواهی اشتغال به کار یا جواز کسب دو نسخه
  5. کپی ویزاهای قبلی
  6. گواهی واکسن تب زرد
  7. ووچر هتل
  8. برنامه سفر
  9. تمکن مالی 200 میلیون به زبان انگلیسی 
  10. ریز گردش 3 ماه اخیر به زبان انگلیسی