تورهای نپال

توضیحات تور نپال: شهرهای زیبا مورد بازدید در تور نپال عبارتند از کاتماندو، پخارا، چیتوان و بندیپور می باشد. در سفر نپال علاوه بر طبیعت زیبا جنگلی از دورنمای قلل مرتفع هیمالیا می توان بازدید نمود با معابد بودایی و مراسمشان در تور نپال می توان اطلاعات بیشتری کسب نمود.