نور چشمه تا غار دیورش

تور نور چشمه تا غار دیورش | تور نور چشمه تا غار دیورش تابستان 99


تور نور چشمه تا غار دیورش

امتیاز 5 از 5 | از بین 4 امتیاز دهنده به نور چشمه تا غار دیورش
راهنمای سفر نور چشمه تا غار دیورش

تور نور چشمه تا غار آبی دیورش، تور نور چشمه تا غار آبی دیورش ماهبان تور.

روستای دیورش در فاصله 3.5 کیلومتری روستای شیرکوه و 7 کیلومتری مرکز بخش یعنی توتکابن واقع گردیده است. بعضی از ریش سفیدان بر این اصل معتقدند که قبل از اینکه روستای مجاور (شیرکوه ) وجود داشته باشد روستای دیورش آبادی بوده و دارای قدمت طولانی سکونت افراد بوده است. روستای دیورش بدلیل داشتن سرچشمه سفیدآب و غار طبیعی نور چشمه و پل قدیمی گلی ( گل پل ) با کوههای مثل پلنگ کول که دربالای آن ییلاق لارنه با طبیعت زیبا از جنگلهای گسترده و متراکم از گونه های مختلف درختان و قله درفک با ارتفاع 3500 متر با یخچال طبیعی می باشد . روستای دیورش ازسمت غرب به روستاپنجخاله( بصورت راه مالرو و پیاده رو است )از سمت جنوب به روستای شرکوه با جاده خاکی که تنها راه ارتباطی به روستااست .ضمنا” از سمت شمال و شرق به جنگل متصل شده است .فاصله روستا تا شیرکوه 3.5 کیلومت و تا شهر توتکابن که مرکز بخش است 7کیلومتر می باشد. اب و های روستا مرطوب کوهستانی است ، ییلاق موجود در روستا که در بالادست ان قرار دارد لارنه نام دارد که در پای قله درفک است و از دیگر ییلاقات :چالسراکی ،زردگلی ،دیوخانی ،لنگه می باشد که در منطقه عمارلو قراردارند و اهالی در فصل بهار و تابستان به انجا کوچ می کنند. بادهای قالب روستا ازسمت شمال به داخل روستا می ورزدو جنگل انبوه با گونه های بلوط، توسکا ،افرا راش،چنار وگیاهان میوهای جنگلی مثل ازگیل ،آلوچه ،گالبی وحشی، زالزالک، خرمالو و…. می باشد که دارای طبیعت بکر با درختانی سر به فلک کشیده ، چشم انداز طبیعی زیبا یی است . ازجانوران موجود در جنگلهای روستا گراز وحشی ، جوجه تیغی ، خرس ، روباه ، و گرگ می باشد که ازجمله زیانهای وارده به روستا توسط گراز حمله به محصولات کشاورزی و باغی می باشد و دیگر حیوانات مانند خرس و گرگ با دریدن دامها خسارات جبران ناپذیری را به اهالی روستا وارد میکنند.