نخجوان

شهر اصحاب کهف


راهنمای سفر نخجوان

نخجوان یا جمهوری خودمختار نخجوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان می باشد. نخجوان که جمهوری ای خودمختار می باشد در بخش جنوبی منطقه قفقاز و منطقه شمالی رود ارس قرار گرفته است.

موقعیت: غرب آذربایجان

زبان: ترکی آذربایجانی

وسعت: 5500 کیلومتر مربع

جمعیت: 410.100 نفر

پایتخت: نخجوان

ساعت محلی: 0.5 ساعت عقب تر از ایران

نخجوان از جنوب با ایران، از غرب با ترکیه و از شمال و شرق با جمهوری ارمنستان هم جوار می باشد.

آب و هوای نخجوان

آب و هوای غالب: قاره ای خشک

به طور کلی نخجوان از زمستان هایی سرد و خشک و تابستان هایی گرم برخوردار است. در مناطق کوهستانی که منطقه نیز آب و هوایی نیمه معتدل حاکم است.

بهتر است درباره نخجوان بدانید...

دانستن این اطلاعات در سفر به نخجوان به شما کمک می کند

* جمهوری خودمختار نخجوان بخشی از خاک جمهوری آذربایجان می باشد و در بخش غربی این کشور قرار گرفته است.

* این جمهوری توسط ارمنستان از آذربایجان جدا شده است.

* 40 رودخانه غیر از رود مرزی ارس، در مرزهای نخجوان جاری می باشند.

* در سال 1818 و طبق قرارداد ترکمنچای، نخجوان از ایران جدا شد.

* رئیس جمهوری سابق جمهوری آذربایجان، حیدر علی اف، در نخجوان به دنبا آمده است.

مقاصد گردشگری:

غار اصحاب کهف نخجوان، دریاچه باتابات، موزه تاریخ ایالتی نخجوان، موزه ادبیات نخجوان، آرامگاه مومنه خاتون، مسجد جامع نخجوان، قلعه خان نخجوان و ... .