موزه‌ خیمه شب بازی لیون فرانسه

موزه خیمه شب بازی تنها موزه اختصاص داده شده به هنر زنده خیمه شب بازی است. امروزه این موزه دارای بیش از 2000 عروسک و بیش از 1000 دستگاه قلعه، لوازم جانبی، پوستر، برنامه ها و نسخه های خطی است. این موزه که در لیون فرانسه قرار دارد در سال 1808 ساخته شده و مجموعه ای غنی از این هنر زنده را در خود جای داده است.

از نقطه نظر کاربران درباره موزه‌ خیمه شب بازی لیون فرانسه
نام شما