یخچال خشتی میبد

قدمت بنای تاریخی یخچال میبد به دوران صفویه و اوایل قارجار برمی گردد. کارکرد یخچال به اینصورت بوده که درون ساختمان یخچال یک چاله ای قرار داشته که مخصوص ریختن آب بوده و بالای چاله بادگیری وجود دارد که باد سرد را در ایام روز به چاله منتقل میکرده و این باعث میشده تا آبی که درون چاله ریخته میشده است یخ بزند و مردم بتوانند از آن استفاده کنند. یکی دیگر از نکات مثبت یخچال میبد این است که این یخچال کاملا از خشت و گل ساخته شده است.
سازه این یخچال دارای چهار قسمت اصلی است یکی دیوارهای سایه انداز با ارتفاع 8 متر و طول 40 متر است که برای خنک نگه داشتن اطراف یخچال و یخ زدن آب داخل حوضچه ها طراحی شده است. یکی دیگر از قسمت های مهم این یخچال حوضچه های یخچال در حیات جنوبی آن است که به قنات ها راه داشته و آب قنات در این حوضچه جمع می شده است تا به یخ تبدیل شود. قسمت سوم این یخچال مخزن آن است که به صورت قیف مانند و با عمق 6 متر ساخته شده است و یخ های درون حوضچه ها را به این مخزن انتقال می دادند و روی آن را با پوشال و چوب می پوشاند تا در تابستان از آن استفاده کنند. یکی دیگر از قسمت های مهم یخچال خشتی میبد گنبد مخروطی شکل آن است. این گنبد مخروطی شکل با ارتفاع 15 متر ساخته شده و این ارتفاع زیاد باعث حرکت جریان هوای گرم به سمت بالا می شده تا قسمت های پایین خنک بماند.

از نقطه نظر کاربران درباره یخچال خشتی میبد
نام شما