تالاب های سه گانه گوریا پلدختر

در حدود 10 کیلومتری جنوب شهر پلدختر و در روستای سرسبز ولیعصر مجموعه تالاب های کوچک و بزرگ که زیستگاه بسیاری از گونه‌های جانوری، پرندگان مهاجر و انواع آبزیان است قرار دارد. متاسفانه باید گفت با توجه به عوامل انسانی و طبیعی و همچنین رسیدگی نکردن به این تالاب ها اکثریت آنها خشک یا در معرض خشک شدن و منقرض شدن هستند. اکنون تنها 11 تالاب نه چندان بزرگ که از شرایط بهتری برخوردار بوده اند باقی مانده اند. این مجموعه تالاب ها را میتوان با نیزارهای بلند در اطرافشان و پرندگان کوچکی که بر روی این نیزارها در حال تاب خوردن هستند شناسایی کرد. مساحت حدودی و تقریبی این تالاب ها را 45 هکتار محاسبه کرده اند. تالاب های پلدختر ظرفيت بی نظير، فرصت و نعمت بزرگی در حوزه گردشگری منظقه به شمار می رود و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند.

از نقطه نظر کاربران درباره تالاب های سه گانه گوریا پلدختر
نام شما