برج قابوس در سال 375 هـ.ش (1010 سال پیش) به دستور قابوس حاکم گرگان ساخته شد. برج یا گنبد قابوس با 70 متر ارتفاع از سطح زمین بلندترین بنای آجری جهان است. این بنا با آجرهای زرد رنگ و به شکل یک استوانه چند وجهی ساخته شده است. برج در شهر گنبد کاووس قرار دارد و نام شهر هم از این بنا گرفته شده است. نام شهر در اصل گنبد قابوس بوده است. در محل فعلی شهر گنبد کاووس، در دوران کهن، شهری به نام هیرکان و سپس گرگان “جرجان” قرار داشته که به دلیل قرار داشتن در جاده ابریشم از اهمیت بسیاری در بازرگانی برخوردار بوده ‌است. در دوران رضاشاه در کنار خرابه های گرگان باستان شهری جدید، با قواعد مدرن شهرسازی بنا شد که گنبد کاووس نام گرفت. در طول دوران‌ های متمادی، هنگام حکمرانی سلسله آل زیار این شهر پایتخت ایران بوده‌ است. درباره نامگذاری این شهر باید گفت که نام آن از قابوس ابن وشمگیر گرفته شده است. قابوس یکی از حاکمان ال زیار بود مرکز حکومتش را در شهر جرجان قدیم یعنی همین گنبد کاووس فعلی قرار داد. گرگان قدیم بر اثر هجوم مغول و تیموریان از بین رفت و در آن شهر جدیدی بنا شد که در سال 1361 هجری شمسی گنبد کاووس نام گرفت.

برج گنبد کاووس در همایش سی و ششم یونسکو به ثبت جهانی رسید و جالب توجه است، این برج پیش از آنکه بلندترین برج آجری جهان باشد، با لقب برج آزادی شناخته می‌ شد.

جهت دیدن برج گنبد کاووس میتوانید با زدن روی لینک زیر، با تور ترکمن صحرا همراه شوید:
https://www.mahbantour.com/destination/turkmen-sahra

 

از نقطه نظر کاربران درباره برج گنبد کاووس
نام شما