کاخ چهلستون در دوره شاه عباس اول صفوی و در میان باغ بزرگ شاهی، بنا شده و سپس در دوره سلطنت شاه عباس دوم جهت پذیرائی و تشریفات سلطنتی، گسترش یافت. کاخ دارای ایوان ستون دار با بیست ستون به ارتفاع هر کدام 12 متر، تالار آئینه و تالار تخت گاه می باشد. ایوان ستون دار در گذشته با تزئیناتی نظیر آئینه کاری و گچ بری آراسته شده بود که امروزه از میان رفته است. تالار تخت گاه و اتاق های جانبی آن با دیوار نگاره های بسیار زیبائی که حاصل تلاش هنرمندان نقاشی مکتب اصفهان عصر صفوی است تزئین شده و شامل موضوعاتی نظیر پذیرائی از فرمانروایان کشورهای هم جوار، جنگ های شاهان صفوی با دول عثمانی و ازبکان و نظائر آن می باشد.

جهت دیدن کاخ چهلستون میتوانید با زدن روی لینک زیر، با تور اصفهان همراه شوید:
www.mahbantour.com/tour/everyday-isfahan-tour

از نقطه نظر کاربران درباره کاخ چهل ستون
نام شما