چاپارخانه میبد

چاپارخانه میبد قدمت آن به دوره قاجار بر می گردد كه یکی از مراکز عمده پستی و چاپاری قدیم بوده است که در مسیر راه باستانی ری کرمان و در کنار کاروانسرای میبد احداث شده است.

در دوره سلطنت حکومت‌ های اشکانی و ساسانی و بعد از اسلام نیز چاپارخانه‌ ها برای دستگاه‌ های دولتی اهمیت بسیار داشته‌ اند و چاپارها علاوه بر انجام مراسلات، چشم و گوش حکومت نیز بوده‌ اند و اخبار گوناگون را از نقاط مختلف به مرکز انتقال می‌ دادند. ساختمان این بنا به دلیل اینکه مکانی جهت حفظ و نگهداری امانات دولتی و پیامها و نامه های پر اهمیت بوده است به صورت دژ و قلعه ای ساخته شده که دفاع و حفاظت از آن میسر باشد و این اهمیت از برجها، دیوارهای بلند، روزنه های دیده بانی، تیرکشها و موقعیت خوب دفاعی آن پیداست. این چاپارخانه شامل یک محوطه رو باز و دو محوطه سرپوشیده و اتاق هایی مخصوص رئیس چاپارخانه و اقامت پیکها و نگهبانان و نگهداری اسبها می باشد. این بنای خشتی جهت بهره برداری و تبدیل به موزه پست به صورت امانی به اداره کل پست استان یزد واگذار گردیده است. ساخت چاپارخانه‌ در ایران به قرن‌ها پیش از اسلام بر می‌گردد. به طوری که هرودت (نخستین تاریخ‌ نگار یونانی‌) گزنفون ( فیلسوف، مورخ، و سرباز یونانی که از شاگردان سقراط بود) در این باره توضیحاتی را ارائه کرده‌ اند. هرودت چنین می گوید: در منازل، اسب‌ های تندرو تدارک شده نگهداری میشد به این ترتیب که چابک سوارها نوشته‌ های دولتی را از مراکز تا نزدیک‌ ترین چاپارخانه برده، به چاپاری که حاضر است می‌ رساند و او فوراً حرکت کرده، آن را به چاپارخانه دوم می‌ برد و باز تسلیم چاپار بعدی می‌ کند. بدین منوال شب و روز چاپارها در حرکت اند و اوامر مرکز را به ایالات می‌ رسانند. گزنفون نیز تاسیس چاپارخانه‌ ها را به کوروش بزرگ نسبت داده و گوید که برای تعیین مسافت چاپارخانه‌ ها از یکدیگر تجربه کردند که اسب در روز چقدر می‌ تواند راه برود بی اینکه خسته شود و آن را میزان قرار دادند.

جهت دیدن چاپارخانه میبد میتوانید با زدن روی لینک زیر، با تور یزد همراه شوید:
www.mahbantour.com/destination/yazd-city-to-meybod-city

از نقطه نظر کاربران درباره چاپارخانه میبد
نام شما