کلیسای جامع سنت جان لیون فرانسه

کلیسای سنت جان یا همان کلیسای جامع لیون، کلیسای جامع کاتولیک رومی شهر لیون است که به سنت جان اختصاص داده شده است و صندلی اسقف اعظم لیون در آن قرار دارد. این کلیسا در قرن دوازدهم، بر روی خرابه های کلیسایی متعلق به قرن ششم ساخته شد. قابل توجه است که در این کلیسا دو شمشیر متقاطع به سمت چپ و راست محراب قرار دارند که از سال 1274 نماد اتحاد کلیساها و کلیسای کوچک بوربن بوده و شاهکار مجسمه سازی قرن پانزدهم نیز هست. همچنین این بنا تا قبل از ساخت کلیسای نوتردام، برجسته ترین کلیسای لیون بوده است.

از نقطه نظر کاربران درباره کلیسای جامع سنت جان لیون فرانسه
نام شما