پل شکسته شاپوری در قسمت جنوبی شهر خرم آباد واقع شده است. و عامل ارتباط غرب استان (طرهان) با شرق و از آنجا به خوزستان و تیسفون (پایتخت ساسانیان) بوده است. احتمالاً جهت توزیع آب نیز مورد بهره برداری قرار می گرفته است. طول پل 312 متر و ارتفاع آن 10/57 متراست كه از 27 چشمه طاق و 28 پایه تشكیل شده است سطح هرپایه 61 متر و فاصله بین دو پایه 7/5 متر است. پنج چشمه طاق پل سالم بوده و مابقی بر اثر عوامل طبیعی تخریب گردیده است. چشمه طاقهای پل بصورت جناقی ساخته شده و سبک سازی پل در قسمت طولی پل در زیر روگذر پل صورت گرفته است و پایه های پل و موج شكنهای آن به صورت لوزی شش ضلعی از سنگ ساخته شده است. مصالح پل را سنگهای قلوه رودخانه ای و لاشه سنگ در چشمه طاقها و از سنگ های پاكتراش در قسمت پایه ها استفاده گردیده است. كف پل سنگ فرش است. نوع سنگ فرش، سنگ بلوک قرمز است كه در اثر فرسایش آب از صورت كادر بودن خارج شده است. این پل عظیم و دیدنی مربوط به دوره ساسانی وبه شماره 1058 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

از نقطه نظر کاربران درباره پل شکسته شاپوری
نام شما