این یادمان ارزشمند که در پارک میدان امام حسین(ع) (شقایق سابق) واقع گردیده است، بنائی است استوانه ای شكل مستقر بر یک سکوی مکعب مربع سنگی در قسمت جنوبی شهر خرم آباد كه به عنوان میل راهنما و جهت هدایت كاروان ها در كنار بقایای معماری شهر قدیم شاپور خواست قرار دارد. بقایای معماری آن از نوع سنگ و گچ با دیوارهای ضخیم بیانگر وجود تأٍسیساتی نظیر كاروانسرا و مسجد و .... گرداگرد بنا در گذشته می باشد. با توجه به سبک معماری بنای مناره، احتمالاً تاریخ ساخت آن به دوره فرمانروائی دیلیمان برمیگردد. بلندای آن بر اثر عوامل مختلف به ویژه عوامل طبیعی كاهش یافته و اكنون با احتساب پایه سنگی، ارتفاع آن به 30 متر می رسد. قطر بنا در پائین ترین قسمت به 4,5 متر كاهش می یابد. فضای داخلی آن از 99 پله تشكیل شده است و ورودی مناره در جبهه غربی روی سطح پایه قرار گرفته است و صعود به مناره پس از طی 99 پله در فضای داخلی آن می باشد. 

از نقطه نظر کاربران درباره مناره آجری
نام شما