جهت دیدن قلعه بیرجند میتوانید با زدن روی لینک زیر، با تور بیرجند همراه شوید:
www.mahbantour.com/destination/birjand-city

از نقطه نظر کاربران درباره قلعه بیرجند
نام شما