عمارت عالی قاپو

از بین هفت در ورودی به ارگ سلطنتی صفویان ، تنها در اصلی جنوبی که به خیابان ومیدان شاه باز می شده و “عالی قاپو ” نام داشته به یادگار مانده است. این  بنا نخست  در دوره شاه طهماسب ساخته  شده و در زمان شاه عباس اول به صورت کنونی تغییر شکل یافته است. بر پیشانی این سردررفیع که ۱۷ متر ارتفاع و قوسی تیزه دار دارد، کتیبه ای با کاشی معرق به خط ثلث جلی از علیرضا عباسی جلوه گر است که بر فراز آن پنجره مشبک بزرگی از کاشی قرارگرفته است. بیش از دو گــوشوار بلند در طرفین سردر که بر بالای طاق نمایی واقع شده بنا را به ساختمان های همجوار پیوند می داده است. سه ردیف طاقنمای کشیده در هر طرف وجود دارد. لچکی های ایوان دارای کاشی کاری معرق با طرح گره بندی است و داخل ایوان از دو طرف دو سکوی بزرگ با ازاره سنگی خود نمایی می کند. دو فیلپوش ایوان که نیم گنبد بر روی آنها قرار گرفته نشان از مقرنس کاری در دوره های پیشین دارد که متاسفانه از بین رفته است.  هشتی بزرگی که پس از جلو خان سردر، قرار گرفته و دارای پلان هشت نگینی است  به کتیبه ای از نستعلیق ممتاز و نقوش سحر انگیز دیواری مزین است. سقف هشتی مرتفع و از کاربندی و کاشی کاری برخوردار می باشد. پلکان های واقع در هشتی به طبقه بالا که جایگاه کوفتن نقاره بوده راه می یابند . این عمارت با شکوه در ابتدای خیابان ـ نخستین خیابان طراحی شده ایرانی ـ قرار گرفته است.

از نقطه نظر کاربران درباره عمارت عالی قاپو
نام شما