تورهای کاپادوکیا

* سال ها پیش منطقه کاپادوکیا به علت فوارن آتشفشان، زیر خاکستر مدفون شده بود.

* نام قدیم کاپادوکیا هتی و محل اقامت و زندگی هیتی ها بوده است.

* فوران آتش فشان این منطقه را به منطقه ای حاصلخیز تبدیل کرده است و محصولات فراوانی نظیر زردآلو، نیشکر، چغندر، نخود و انگور دارد.

* در گذشته مسیحیان ساکن این منطقه از خانه های زیرزمینی کاپادوکیا برای پناه گرفتن در مقابل حمله های مسلمانان و رومیان استفاده می کردند.

* قدمت آتشفشان های این منطقه به 9 میلیون سال می رسد.

مقاصد گردشگری:

دره سرخ کاپادوکیا، گورمه، شهر زیرزمینی کایماکلی، موزه فضای باز زلو، معبد اسکی گوموسلر و ...