تورهای باکو

* اولین میدان نفتی جهان در این شهر یافت شد.

* باکو و آمستردام، دو شهری هستند که پایین تر از سطح دریا قرار دارند.

جاذبه های گردشگری:

شهر قدیم، برج دختر، دروازه مراد، قطار کابلی باکو، بلوار باکو، چشم باکو، قصر شیروان شاه، برج های شعله و ... .