ویزای اوگاندا، ویزای شرق آفریقا

مدارک لازم جهت اخذ ویزای شرق آفریقا

اسکن عکس رنگی 4×3 با زمینه سفید با کيفيت بالا
اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
پرسشنامه ویزا
هزينه ویزای شرق آفریقا 200 دلار و به صورت الکترونیکی می باشد
با ويزای شرق آفریقا در طی 90 روز می توان بين کشورهای اوگاندا، رواندا و کنیا می توان تردد داشت.
تزریق واکسن تب زرد برای کشور کنیا توصیه میشود ولی برای کشور اوگاندا اجباری می باشد.
جهت تزریق واکسن تب زرد به انستیتو پاستور ایران یا فرودگاه نایروبی مراجعه شود.