مدارک مورد نیاز برای سفارت یونان

 

مدارک هویتی

1. اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار به همراه گذرنامه های قبلی

2. 6 قطعه عکس رنگی برای حداکثر 6 ماه اخیر

3. اصل و ترجمه شناسنامه

4. تکمیل فرم مشخصات فردی به صورت کامل و دقیق

 

مدارک شغلی

1. اصل و ترجمه ی مدارک شغلی

الف) پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی و آخرین فیش حقوقی از محل کار، پروانه دامپزشکی، کارت نظام پزشکی
ب) وکلا: پروانه وکالت
ج) مشاغل دولتی: حکم کارگزینی یا نامه ازسازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
د) بازنشستگان: ارائه حکم بازنشستگی به همراه آخرین فیش حقوقی
ه) مشاغل غیر دولتی: گواهی اشتغال به کار ازشرکت مربوطه با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان
و) در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات
ز) معلمان، اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه: اصل حکم کارگزینی یا گواهی اشتغال به کار با ذکر مدت اشتغال، سمت، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین فیش حقوقی و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان

مدارک تحصیلی

1. دانش آموزان و دانشجویان: اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل

2. اصل و ترجمه رضایتنامه کتبی از مدیریت مدرسه با ذکر تاریخ سفر

 

مدارک مالی

1. اصل گواهی حساب بانکی با مهر و امضاء بانک فقط به زبان انگلیسی (حداقل موجودی حساب و گواهی تمکن برای هر نفر 500.000.000 الی 700.000.000 ریال)

2. کارکرد سه ماه اخیر حساب های جاری به زبان انگلیسی

3.  اصل و ترجمه ی سند مالکیت

 * کلیه مدارک علاوه بر ترجمه نیاز به تائیدیه دادگستری و امور خارجه دارند.

تور یونان