مدارک ویزای یونان

مدارک مورد نیاز ویزای شنگن

1. اصل پاسپورت جدید با اعتبار بیشتر از 6 ماه از تاریخ خروج از کشور مقصد

2. اصل پاسپورت های قبلی

3. ترجمه شناسنامه

4. دو قطعه عکس 3.5*4.5

5. مدارک شغلی

کارکنان شرکت های دولتی: حکم کارگزینی، گواهی شغلی با ذکر سمت، تاریخ شروع به کار، میزان حقوق دریافتی و مدت زمان دقیق مرخصی مطابق با برنامه سفر، فیش حقوقی 3 ماه آخر، سابقه کلی بیمه

کارکنان شرکت های خصوصی: گواهی شغلی با ذکر سمت، تاریخ شروع به کار، میزان حقوق دریافتی و مدت زمان دقیق مرخصی مطابق با برنامه سفر ، سابقه بیمه از اداره تامین اجتماعی، اصل فیش حقوقی 3 ماه آخر

مدیرعامل و اعضا هیات مدیره شرکتها و صاحبان کارخانه ها و کارگاه های تولیدی و بازرگانان :                             

روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی تغییرات، پروانه بهره برداری، کارت بازرگانی، سابقه بیمه تامین اجتماعی از اداره تامین اجتماعی و لیست بیمه کارکنان شرکت

دارندگان مغازه یا کارگاه: جواز کسب، پروانه تاسیس، سابقه کلی بیمه، ﺑﺮﮔﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ

پزشکان: پروانه مطب، کارت نظام پزشکی، گواهی اشتغال به کار در صورت کار در بیمارستان یا کلینیک، سابقه بیمه

وکلا: دفترچه وکالت، جواز وکالت، کارت وکالت، سابقه کلی، گواهی شغلی برای وکالی شاغل در شرکتها و ادارات

مهندسین: پروانه نظام مهندسی، گواهی شغلی با ذکر سمت، تاریخ شروع به کار، میزان حقوق دریافتی و مدت زمان دقیق مرخصی مطابق با برنامه سفر، فیش حقوقی 3 ماه آخر، سابقه

کشاورزان و دامداران: نامه از اتحادیه یا تعاونی کشاورزی و دامداری و اسناد و مدارک مربوط به زمین و محل فعالیت

بازنشستگان: حکم بازنشستگی، آخرین فیش حقوقی، سابقه بیمه، کارت بازنشستگی.

هنرمندان: کارت خانه هنرمندان، خانه سینما، خانه موسیقی، انجمن مستندسازان، انجمن فیلم برداران و... ، معرفی نامه روی سربرگ انجمن مربوطه، بیوگرافی، سابقه بیمه از انجمن مربوطه

دانشجویان و دانش آموزان: گواهی اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی برای دانشجویان

6. ترجمه سند ملکی در صورت وجود

7. ترجمه رضایت نامه محضری والدین برای فرزندان زیر 18 سال در صورتی که بدون پدر و یا تنها سفر می کنند

8. گواهی تمکن بانکی به زبان انگلیسی با ذکر معادل یورو

9. ریز گردش 6 ماهه حساب به زبان انگلیسی

10. ضمانت نامه بانکی: ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 500 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان به ازای هر نفر (ضمانتنامه بانکی برای مقصد فنلاند 700 میلیون تومان می باشد)

11. در صورت ریجکتی در دو سال اخیر، ارائه توضیحات انگلیسی مبنی بر دلیل رد و دلیل سفر مجدد الزامی است

* مدارک ارائه شده برای سفارت یونان باید تایید دادگستری و امور خارجه داشته باشد.

* اصل تمامی مدارک باید به آژانس ارائه شود.

تور یونان