تورهای ویتنام

* بیشتر از نصف وسعت شهر هانوی را رودخانه ها پوشانده اند.

* در سال 2014، در لیست 10 مقصد برتر گردشگری جهان، هانوی رتبه هشتم را از آن خود کرد.

جاذبه های گردشگری:

خلیج هالونگ، تونل چو چی، بازار محلی بین تای، پارک ملی کت با، دریاچه وست، نین بین، پل طلایی و ...