تورهای اسپانیا

* جزایر قناری جزء خاک اسپانیا هستند.

* زبان رسمی تمام کشورهای قاره آمریکا جز کانادا، ایالات متحده و برزیل، اسپانیایی است.

جاذبه های گردشگری:

کاخ سلطنتی مادرید، کلیسای ساگرادا فامیلیا، کاخ آل اسکوریال، کلیسای جامع سانتیاگو د کامپوستلا، کاخ الحمرا، تولدو