تورهای ژاپن

* ژاپن یکی از قدرت های اصلی در سراسر جهان می باشد.

* ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا و از لحاظ جمعیت، دهمین کشور جهان می باشد.

* جشنواره هانامی که جشن شکوفه های گیلاس است، یکی از بزرگترین و زیباترین فستیوال های جهان به شمار می آید.

 مقاصد گردشگری:

معبد آساکوسا، کوه فوجی، قصر هیمجی، یادبود صلح هیروشیما، تئاتر کابوکی زا، کین کاکوجی، کیومیزو دورا، قلعه اوساکا، معبد سنسوجی، یادبود صلح هیروشیما، توکیو اسکای تری، دیزنی لند، برج توکیو، پارک اوئنو، کاخ سلطنتی توکیو، موزه ملی توکیو، تودای جی و ...