تورهای ایتالیا

  • ایتالیا یکی از هفت کشور صنعتی جهان به شمار می رود.
  • قسمت هایی از ایتالیا بیرون از خاک این کشور قرار دارد و قسمت هایی از خاک این کشور متعلق به کشورهای کوچک واتیکان و سن مارینو می باشد.
  • جاذبه های گردشگری رم، پس از لندن و پاریس، عنوان بهترین مقاصد گردشگری اروپا را به خود اختصاص داده اند.

مقاصد گردشگری:
کولوسئوم، طاق کنستانتین، موزه واتیکان، برج پیزا، ویرانه های پمپئی، میدان سن مارکو، کلیسای جامع سن مارکو، برج ساعت، پله های اسپانیایی، فروم رومی، فواره تروی، میدان دی اسپاگنا، پانتئون، آمالفی و ....