تورهای کوبا

* مردم کوبا تا سال 2008 حق استفاده از موبایل (تلفن همراه) را نداشتند.

* گونه هایی از آبزیان که متعلق به 300 الی 350 میلیون سال پیش هستند، در آب های کوبا زندگی می کنند و امروزه تنها در آب های این کشور یافت می شوند.

* در طول تاریخ کوبا تنها یک بار برف باریده است، 12 مارچ 1875.

* به مدت 60 سال مصرف نوشابه کوکاکولا در کوبا ممنوع بوده است.

تمام خدمات بهداشتی کشور کوبا به صورت ملی بوده و هیچ بیمارستان و مرکز درمانی خصوصی در کوبا وجود ندارد. امید به زندگی در کشور کوبا 77.64 سال می باشد. این کشور رتبه بالاترین تعداد پزشک نسبت به جمعیت را دارا بوده و نسبت به هر هزار نفر از جمعیت آن، 6.7 پزشک وجود دارد.

جاذبه های گردشگری:

وارادرو، گواردالاواکا، هاوانای قدیم، پارک ملی وینیالس، باراکوا، کایو کوکو